Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2022-2024.

2021-11-12 | Aktualności, Konkursy

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2456/287/VI/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2022-2024.