Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert. Piecza zastępcza

2020-12-21 | Aktualności

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2955/196/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021.