Nabór podmiotów II edycja – Zapewnienie usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów. Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19

Zapraszamy do składania wniosków do udziału w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w zakresie zadania 5 Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19.

W ramach organizowanego naboru realizowane będzie zadanie polegające na zapewnieniu usługi dezynfekcji /dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów, w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz podopiecznych placówek w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Adresatami działań są podmioty prowadzące domy pomocy społecznej oraz podmioty prowadzące schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.