Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Motywowanie do zmiany osobę uzależnioną i jej rodzinę” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w tym w szczególności pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownikom punktów konsultacyjnych, służbie więziennej, gminnym komisjom rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologom i terapeutom, przedstawicielom organizacji pozarządowych. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 22 września 2020 roku do godziny 1500.

  • Miejsce realizacji: Park Przemysłowo-Technologiczny w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
  • Terminy realizacji: 30.09.2020r. – 01.10.2020r. – sala A, 6-7.10.2020r. – sala 2.
  • Trener: Jarosław Kmiecik

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93 lub 731 633 955.

Załączniki (w tym zdjęcia):

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa
  3. Szczegółowa informacja
  4. Harmonogram szkolenia