Światowy Dzień FAS

Corocznie obchodzony w dniu 9 września Światowy Dzień FAS ma charakter edukacyjno-profilaktyczny. Celem licznych przedsięwzięć organizowanych tego dnia przez różne instytucje zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest uświadomienie rodzicom negatywnych dla zdrowia poczętego dziecka skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jak również uwrażliwienie społeczeństwa na występowanie tego problemu na całym świecie.
Każdego roku na świat przychodzi ponad 100 tysięcy dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS).

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) należy do najczęstszych przyczyn upośledzenia umysłowego w zachodniej cywilizacji, któremu można całkowicie zapobiec – wystarczy nie pić alkoholu w ciąży. Ponadto, FASD jest najbardziej rozpowszechnionym, niegenetycznym schorzeniem neurorozwojowym, dotyczącym ok. 1% wszystkich żywych urodzeń.

W Polsce FASD występuje nie rzadziej niż u 20 na 1000 dzieci w wieku 7-9 lat, w tym pełnoobjawowy Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) dotyczy 4 na 1000 dzieci.

Informacje zaczerpnięto m.in. z publikacji Zapobieganie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Wczesne rozpoznanie ryzyka i krótka interwencja lekarska. PARPA, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018.

Publikacje na temat problematyki FAS/FASD dostępne są na stronie internetowej PARPA – pod adresem http://www.parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/1-fasd-spektrum-plodowych-zaburzen-alkoholowych