Konsultacje z powiatami projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030

W dniu 26 sierpnia 2020 roku uchwałą nr 1943/161/VI/2020 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030” i skierował go do konsultacji z powiatami. Wobec powyższego, uprzejmie zapraszamy powiaty województwa śląskiego do konsultacji niniejszego dokumentu. Uwagi i wnioski można zgłaszać do dnia 25 września 2020 roku z wykorzystaniem załączonego niżej formularza zmian – pisemnie lub elektronicznie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice

tel. +48 (32) 730 68 74 (lub 82), email: dblasiak@rops-katowice.pl

z dopiskiem Konsultacje Strategii Polityki Społecznej

Załączniki: