Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu wyjazdowym pn. „Problem używania substancji psychoaktywnych przez adolescenta organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 września 2020 roku do godziny 15.00.

  • Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie, ul. Wierzbowa 6, Zawiercie.
  • Terminy realizacji: 10-11 września 2020 roku
  • Rozpoczęcie: godz. 10.00
  • Trener: Tomasz Kobylański, Marcin Mołóń
  • Szczegółowe informacje-(26KB, docx)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa
  3. Harmonogram szkolenia (42KB, docx)