Dostawa oprogramowania komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielona na 12 części:


Część I – Dostawa oprogramowania komputerowego wspomagającego diagnozę i terapię logopedyczną – 1 licencja:
Oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej powinno być przeznaczone dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem. Ma umożliwiać dobór ćwiczeń do potrzeb dziecka i monitorowanie jego postępów.
Oprogramowanie ma zawierać:
a) ćwiczenia interaktywne,
b) wydrukowane karty pracy oraz wersje elektroniczne kart pracy,
c) poradnik metodyczny,
d) odniesienie do następujących obszarów pracy: szereg szumiący, syczący, ciszący, różnicowanie szeregów, artykulacja głosek r k g, dźwięczność, słuch fonematyczny, jąkanie, różnicowanie szeregów, badanie mowy, grafomotoryka,
e) możliwość nagrywania pracy dziecka i jej porównywania, w celu oceny postępu.
Produkt ma posiadać rekomendację Polskiego Związku Logopedów.
Nośnik/forma dostarczenia: płyta CD lub płyta DVD.
Wersja językowa: polska.
Ważność licencji: Wieczysta.
Wymagania systemowe:
a) System operacyjny: Windows 7, 8, 10,
b) Pamięć RAM: minimum 2 GB,
c) Procesor: minimum 2 GHz,
d) Dysk twardy: 3 GB wolnego miejsca,
e) Napęd DVD,
f) Karta dźwiękowa,
g) Rozdzielczość ekranu: minimum 1024×768 pikseli.

Część II – Dostawa oprogramowania komputerowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo i mających problemy z mówieniem – 1 licencja:
Oprogramowanie ma być w języku polskim. Ma być wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską. Przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma posiadać możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Ma posiadać możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z internetu oraz tworzenia z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy.
Nośnik/forma dostarczenia: program na karcie pamięci microSD dołączony do opakowania.
a) Wersja językowa: polska,
b) Ilość stanowisk: 1,
c) Ważność licencji: wieczysta,
d) Android 8.0 lub nowszy,
e) Wyświetlacz minimum 6 cali,
f) Procesor minimum 1,4 GHz Quad Core,
g) Slot karty pamięci microSD,
h) Pamięć RAM: minimum 2 GB,
i) Pamięć wewnętrzna minimum 32 GB.

Część III – Dostawa oprogramowania komputerowego do nauki piktogramów – 1 licencja:
Program komputerowy ma stanowić pomoc w zakresie identyfikowania i zapamiętywania piktogramów, ujętych w formie ilustrowanego i udźwiękowionego słownika. Program ma być przeznaczony dla nauczycieli oraz terapeutów zajmujących się zaburzeniami mowy. Ponadto możliwość korzystania z oprogramowania powinny mieć również same dzieci i młodzież oraz osoby dotknięte np. afazją. Piktogramy występujące w programie mają być podzielone na kategorie. Ma to ułatwić ich wyszukiwanie, gromadzenie i porządkowanie. Znakowo-obrazkowy system piktogramów ma służyć do rozwijania mowy osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, a także dzieci i dorosłych z poważnymi problemami w zakresie rozumienia języka i sytuacji społecznych oraz posługiwania się mową dźwiękową.
Nośnik/forma dostarczenia: płyta CD.
a) Wersja językowa: polska,
b) Ilość stanowisk: 1,
c) Ważność licencji: wieczysta ,
d) Windows XP, Vista, Windows 7.

Część IV – Dostawa oprogramowania komputerowego terapeutycznego do nauki mowy – 1 licencja:
Program dla dzieci, które nie rozwinęły umiejętności posługiwania się mową lub utraciły zdolność mówienia w wyniku zaburzeń komunikacji językowej. Dedykowane szczególnie w zakresie występowania następujących schorzeń:
a) spektrum autyzmu,
b) upośledzenie umysłowe,
c) głuchota lub niedosłyszenie,
d) afazja,
e) zespół Downa.
Ma stanowić innowacyjną pomoc dydaktyczną wspomagającą proces programowania języka.
Nośnik: płyta CD lub pamięć przenośna.
Forma: Oprogramowanie komputerowe oraz materiały papierowe.

Część V – Dostawa oprogramowania komputerowego do terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno – motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej, wspierania rozwoju dziecka i komunikacji – 1 licencja:
Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi w normie intelektualnej, jak również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, motoryczną lub sprzężoną. Ma wpływać na rozwój wielu sprawności m.in. poczucie sprawstwa, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, stosunki przestrzenne, grafomotorykę oraz myślenie. Narzędzie terapii dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci słabosłyszących, niesłyszących oraz z autyzmem. Ma być wyposażony w funkcję skanowania, co jest ważne dla osób z problemami motorycznymi.
Nośnik/forma dostarczenia: płyta CD/DVD lub pamięć przenośna, wchodzące w skład zestawu.
Wersja językowa: polska,
Ilość stanowisk: 1,
Nośnik: pamięć przenośna lub płyta CD/DVD,
System operacyjny: Windows 7/8.x/10 (32bit i 64 bit).

Część VI – Dostawa oprogramowania komputerowego do wspierania terapii dzieci z autyzmem – 3 licencje:
Program musi być przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat (z możliwością wykorzystania w pracy z dziećmi starszymi). Ma wspierać naukę podążania za gestem, wskazywania, kierunkiem głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu. Oprócz użycia myszki lub ekranu dotykowego ma oferować możliwość użytkowania za pomocą ruchu rąk, rejestrowanego przez kamerę internetową. Program ma kształtować w dziecku możliwość podejmowania samodzielnych decyzji i budować w nim gotowość do podejmowania wyborów. Program ma za zadanie wsparcie w budowaniu w dzieciach motywacji opartej na ciekawości świata i wewnętrznej potrzebie odkrywania. Program musi być graficznie i dźwiękowo dostosowany do potrzeb dzieci z autyzmem.
Elementy edukacyjne – nauka:
a) podążania za kierunkiem wzroku,
b) podążania za kierunkiem głowy,
c) podążania za gestem wskazywania,
d) inicjowania wspólnej uwagi,

Dzieci poprzez oprogramowanie powinny ćwiczyć:
a) rozumienie ekspresji mimicznych,
b) koncentrację uwagi,
c) samodzielne podejmowanie decyzji i zabawę w zgadywanie,
d) cierpliwość.
System operacyjny: Windows 7/8.x/10 (32bit i 64 bit).
Nośnik/forma dostarczenia: pamięć przenośna, wchodząca w skład zestawu.

Część VII – Dostawa oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną oraz problemami w uczeniu – 1 licencja:
Oprogramowanie utworzone z myślą przede wszystkim o dzieciach borykających się z różnymi formami niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej, ale również dla najmłodszych uczniów, którzy mieszczą się w normie intelektualnej przewidzianej dla swojego wieku. Program ma być przeznaczony przede wszystkim do nauki obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem obsługi myszki komputerowej. Dziecko ma uświadamiać sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera. Program przyczynowo-skutkowy, do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzający w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwijające zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtujące umiejętności językowe, rozwijające umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie. Poza tym oprogramowanie multimedialne powinno stanowić również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela/opiekuna pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, atrakcyjne narzędzie utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności.
Wersja produktu: pudełkowa
Platforma: Windows
Wymagania sprzętowe: minimum Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7.
Nośnik/forma dostarczenia: pamięć przenośna lub płyta CD lub płyta DVD, wchodzące w skład zestawu.

Część VIII – Dostawa oprogramowania komputerowego w formie pakietu edukacyjnego do realizacji zajęć rozwijających pamięć, koncentrację i szybkie czytanie, dla klas 1-3 szkoły podstawowej – 1 licencja:
Program ma wspomagać uczniów w procesie nauczania poprzez wskazanie im nowatorskich i atrakcyjnych sposobów na skuteczną naukę. Zakładać nie tylko pomoc uczniom z trudnościami w nauce, ale i wsparcie rozwoju tych, którzy przejawiają wyjątkowe zdolności. Poprzez kreatywne i ciekawe techniki oraz ćwiczenia zawarte w programach uczniowie powinni mieć możliwość skutecznie rozwijać m.in. umiejętności myślenia, zapamiętywania, kojarzenia
i koncentracji uwagi. Ćwiczenia mają być prezentowane w formie rozbudowanej, interaktywnej formie przy zróżnicowanym poziomie trudności. Pakiet ma być wykorzystywany przy diagnozie edukacyjnej. Stanowić doskonałe narzędzie do obserwacji i poznania ucznia podczas zmagania się z zadaniem. Zawierać narzędzia do pomiaru przyrostu umiejętności u dzieci i przeprowadzania ewaluacji. Umożliwiać pracę w grupie uczniów na wielu poziomach oraz indywidualizację nauczania. Program ma być przeznaczony dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
Wymagania sprzętowe:
a) System: Windows XP/Vista/7/8,
b) Procesor: 1,5 GHz, RAM: 1 GB,
c) Wolne miejsce na dysku: 1 GB,
d) Karta graficzna: 256 MB,
e) Minimalna rozdzielczość: 1024×768,
f) Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX,
g) Inne: Port USB.
Nośnik/forma dostarczenia: pamięć przenośna lub płyta CD lub płyta DVD, wchodzące w skład zestawu.

Część IX – Dostawa oprogramowania komputerowego w formie pakietu edukacyjnego do realizacji zajęć rozwijających pamięć, koncentrację i szybkie czytanie, dla klas 4-8 szkoły podstawowej – 1 licencja:
Program ma wspomagać uczniów w procesie nauczania poprzez wskazanie im nowatorskich i atrakcyjnych sposobów na skuteczną naukę. Zakładać nie tylko pomoc uczniom z trudnościami w nauce, ale i wsparcie rozwoju tych, którzy przejawiają wyjątkowe zdolności. Poprzez kreatywne i ciekawe techniki oraz ćwiczenia zawarte w programach uczniowie powinni mieć możliwość skutecznie rozwijać m.in. umiejętności myślenia, zapamiętywania, kojarzenia i koncentracji uwagi. Ćwiczenia mają być prezentowane w rozbudowanej, interaktywnej formie przy zróżnicowanym poziomie trudności. Pakiet ma być wykorzystywany przy diagnozie edukacyjnej. Stanowić ma doskonałe narzędzie do obserwacji i poznania ucznia podczas zmagania się z zadaniem. Zawierać ma narzędzia do pomiaru przyrostu umiejętności u dzieci i przeprowadzania ewaluacji. Ma umożliwiać pracę w grupie uczniów na wielu poziomach oraz indywidualizację nauczania. Program ma być przeznaczony dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.
Wymagania sprzętowe:
a) System: Windows XP/Vista/7/8,
b) Procesor: 1,5 GHz,
c) RAM: 1 GB,
d) Wolne miejsce na dysku: 1 GB,
e) Karta graficzna: 256 MB,
f) Minimalna rozdzielczość: 1024×768,
g) Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX,
h) Inne: Port USB.
Nośnik/forma dostarczenia: pamięć przenośna lub płyta CD lub płyta DVD, wchodzące w skład zestawu.

Część X – Dostawa oprogramowania komputerowego wspierającego pracę z dziećmi w zakresie problemów emocjonalnych, psychologicznych i społecznych – 1 licencja:
Program ma opierać się na założeniu, że rozwój emocjonalny, jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia na tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie swojego potencjału w innych dziedzinach. Ma dotykać następującej tematyki:
a) reakcji emocjonalnych w normie rozwojowej oraz wskazania które reakcje wymagają korekt,
b) inteligencji emocjonalnej, jej znaczenia i rozwoju,
c) natury emocji, nauki radzenia z emocjami oraz ich tłumienia,
d) negatywnych skutków tłumienia emocji,
e) rozpoznawania problemów emocjonalnych wśród dzieci.
Forma programu: płyta CD, wraz z dodatkowymi materiałami w formie papierowej.

Część XI – Dostawa oprogramowania komputerowego wspierającego przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 1 licencja:
Program ma pozwalać w sposób spójny i planowy wdrożyć działania zwiększające bezpieczeństwo psychologiczne
i społeczne dzieci i młodzieży. Pomagać w uświadomieniu mechanizmu powstawania uzależnienia, rozpoznawaniu symptomów oraz właściwego reagowania na zdarzenia. Ma dotykać następującej tematyki:
a) uzależnienie i jego fazy,
b) czynności ryzyka wejścia w uzależnienie,
c) roli mediów i otoczenia przyczyniających się do uzależnień,
d) pomagania w kwestii uzależnień,
e) jak budować osobowość odporną na uzależnienia.
Forma programu: płyta CD, wraz z dodatkowymi materiałami w formie papierowej.

Część XII – Dostawa oprogramowania komputerowego do rozwijania zainteresowań młodzieży związanych z grafiką komputerową – 1 licencja:
Program graficzny ma być przeznaczony do grafiki rastrowej. Program ma umożliwiać porządkowanie zdjęć i elementów graficznych oraz oferować ciekawe metody ich udostępniania. Program ma ułatwiać znajdowanie, przeglądanie i edytowanie zdjęć. Oprogramowanie ma wspierać automatyczny dobór najlepszej fotografii, badając ich jakość, twarze uwiecznione na zdjęciu i tematykę zdjęcia. Dodatkowo ma umożliwiać tworzenie efektów fotograficznych oraz pokazy slajdów i kolaże ze zdjęć lub wideo, aby umożliwiać prezentację efektów prac.
Rodzaj programu: edytor grafiki/wideo,
Wersja językowa: Polska,
Wersja produktu: wersja fizyczna,
Okres licencji: dożywotnia,
Nośnik: DVD,
Platforma: Windows,
Wymagania systemowe: Windows 7/8/8.1/10.
Nośnik/Forma programu/format dostarczenia: płyta CD lub płyta DVD.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2020 roku, o godzinie 11:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 1
„AF SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
ul. Bogusławskiego 17
43-300 Bielsko-Biała
Data złożenia oferty: 13.08.2020 r. godz. 08:50
Cena oferty brutto:
Część I zamówienia: 3.444,00 zł
Część II zamówienia: 3.247,20 zł
Część III zamówienia: 70,00 zł
Część IV zamówienia: 234,93 zł
Część V zamówienia: 2.891,73 zł
Część VI zamówienia: 1.476,00 zł
Część VII zamówienia: 498,15 zł
Część VIII zamówienia: 496,92 zł
Część IX zamówienia: 496,92 zł
Część X zamówienia: 498,15 zł
Część XI zamówienia: 498,15 zł
Część XII zamówienia: 492,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejsze oferty zaproponowali następujący Wykonawcy: Część I-XII zamówienia – AF SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Bogusławskiego 17.