Dostawa tablicy interaktywnej i podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablicy interaktywnej oraz podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 2 części:


Część I – Dostawa 1 tablicy interaktywnej:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby ROPS jednej tablicy interaktywnej przeznaczonej do użytkowania dla wychowanków regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy tablicy interaktywnej nie może przekroczyć kwoty 2.975,00 zł brutto. Zaproponowana przez Wykonawcę tablica interaktywna musi spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:
– Rodzaj: matowa, sucho ścieralna,
– Obszar projekcyjny: 1669,5 x 1180 ,
– Przekątna tablicy: 83 cale,
– Przekątna powierzchni roboczej: 80 cali,
– Format: 4:3,
– Czas reakcji : 16 ms (pierwsza kropka),
– Komunikacja: USB,
– Sposób obsługi: palec lud dowolny wskaźnik.

Część II – Dostawa 1 podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby ROPS jednej podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem, czyli 2 matami oraz 1 statywem do podłogi interaktywnej, przeznaczonej do użytkowania dla wychowanków regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy podłogi interaktywnej nie może przekroczyć 9.975,00 zł brutto, z kolei maksymalna cena maty do podłogi interaktywnej musi wynosić 1.225,00 zł brutto, a maksymalna cena statywu nie może przekroczyć kwoty 2.475,00 zł brutto. Podłoga interaktywna wraz z wyposażeniem zaproponowana przez Wykonawcę muszą spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:

Dotyczy podłogi interaktywnej:
1) rozdzielczość ekranu XGA (1024 x 768 pikseli),
2) jasność: 3100 ANSI lumenów,
3) wielkość urządzenia: około 25 cm x 30 cm x 35 cm,
4) waga urządzenia: około 4,7 kg.
Dotyczy mat do podłogi interaktywnej:
1) wymiary: około 3,5 m x 2,6 m,
2) kolor: biały,
3) dobrze odbijająca światło,
4) wykonana z elastycznego, miękkiego materiału,
5) odporna na zniszczenia,
6) niepochłaniająca wilgoci,
7) odporna na zabrudzenia.
Dotyczy statywu do podłogi interaktywnej:
1) szerokość podstawy: 1 m,
2) długość podstawy: 55 cm,
3) minimalna wysokość podłogi interaktywnej na statywie/uzyskana wielkość obrazu: 1 m/1,7 x 1,3 m,
4) maksymalna wysokość podłogi interaktywnej na statywie/uzyskana wielkość obrazu: 2 m/3 x 2,3 m,
5) mobilna podstawa na kółkach z możliwością blokady.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2020 roku, o godzinie 09:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:
Część I – Dostawa 1 tablicy interaktywnej:
Oferta 2
MAXICO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Przewoźników 11
03-691 Warszawa
Data złożenia oferty: 11.08.2020 r. godz. 14:05
Cena oferty brutto: 2.549,99 zł

Część II – Dostawa 1 podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem:
Oferta 4
AKTYWNIE W SZKOLE Michał Grandyberg
Łubna-Jakusy 26
98-235 Błaszki
Data złożenia oferty: 12.08.2020 r. godz. 08:04
Cena oferty brutto: 12.792,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejsze oferty zaproponowali następujący Wykonawcy: Część I zamówienia – MAXICO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (03-691) przy ulicy Przewoźników 11, Część II zamówienia – AKTYWNIE W SZKOLE Michał Grandyberg z siedzibą w Błaszkach (98-235) Łubna-Jakusy 26.