Dostawa sprzętu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 4 części:


Część I – Dostawa 2 rzutników (projektorów) multimedialnych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby ROPS dwóch rzutników (projektorów) multimedialnych przeznaczonych do użytkowania dla wychowanków regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy każdego z rzutników nie może przekroczyć kwoty 2.975,00 zł brutto. Każdy z zaproponowanych przez Wykonawcę rzutników (projektorów) multimedialnych musi spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:
1) typ metrycy: DLP lub 3DLP lub LCD lub 3LCD lub LED,
2) rozdzielczość podstawowa: Full HD (1920 x 1080),
3) jasność: 1500 – 4000 ANSI lumenów,
4) moc lampy: >100 W,
5) wejście HDMI,
6) złącze USB.

Część II – Dostawa 2 telewizorów z funkcją smartTV:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby ROPS dwóch telewizorów z funkcją smartTV przeznaczonych do użytkowania dla wychowanków regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy każdego z telewizorów nie może przekroczyć kwoty 2.975,00 zł brutto. Każdy z zaproponowanych przez Wykonawcę telewizorów z funkcją smart TV musi spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:
1) przekątna minimum 55 cali,
2) technologia matrycy: LED lub QLED lub OLED,
3) maksymalna rozdzielczość: 4K ultra HD,
4) wsparcie dla HDR,
5) funkcje sieciowe: Bluetooth, WiFi,
6) złącza: HDMI, USB, opcjonalnie czytnik kart SD,
7) klasa energetyczna: minimum B.

Część III – Dostawa 1 urządzenia wielofunkcyjnego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby ROPS jednego urządzenia wielofunkcyjnego przeznaczonego do użytkowania dla wychowanków regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy urządzenia wielofunkcyjnego nie może przekroczyć kwoty 2.975,00 zł brutto. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie wielofunkcyjne musi spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:
1) funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, opcjonalnie faks,
2) technologia druku: laserowa lub atramentowa (kolorowa),
3) łączność bezprzewodowa: WiFi,
4) złącza: LAN (Ethernet), USB 2.0,
5) druk dwustronny: automatyczny,
6) wydajność: minimum 10000 stron/miesiąc.

Część IV – Dostawa 2 odtwarzaczy DVD, 4 kamerek komputerowych oraz 10 słuchawek komputerowych z mikrofonem:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby ROPS między innymi dwóch odtwarzaczy DVD przeznaczonych do użytkowania dla wychowanków regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy każdego z odtwarzaczy DVD nie może przekroczyć kwoty 175,00 zł brutto. Każdy z zaproponowanych przez Wykonawcę odtwarzaczy DVD musi spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:
1) typ podłączenia: USB 2.0,
2) standardy odtwarzania obrazu: DVD Video, DVD+R/RW, DVD–R/RW, MPEG-4, VCD, SVCD,
3) standardy odtwarzania dźwięku: CD Audio, CD-R/RW, MP3, WMA,
4) standardy odtwarzania zdjęć: JPEG,
5) obsługiwane formaty napisów: txt, srt, sub,
6) funkcje dodatkowe obrazu: zoom,
7) cyfrowe wyjście HDMI,
8) złącze EURO (Scart),
9) złącze USB.
Ponadto, przedmiotem zamówienia jest dostawa do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby ROPS między innymi czterech sztuk kamerek komputerowych przeznaczonych do użytkowania dla wychowanków regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy każdej z kamerek komputerowych nie może przekroczyć kwoty 150,00 zł brutto. Każda z zaproponowanych przez Wykonawcę kamerek komputerowych musi spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:
1) typ podłączenia: USB 2.0,
2) typ sensora: CMOS,
3) rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli,
4) focus: manualny,
5) rozdzielczość video: 1920 x 1080 pikseli,
6) funkcja aparatu cyfrowego: tak,
7) zasilanie: poprzez port USB,
8) kolor: czarny.
Ponadto, przedmiotem zamówienia jest dostawa do 21 sierpnia 2020 roku do siedziby ROPS dziesięciu par słuchawek komputerowych z mikrofonem przeznaczonych do użytkowania dla wychowanków regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Koszt jednostkowy każdej pary słuchawek komputerowych z mikrofonem nie może przekroczyć kwoty 75,00 zł brutto. Każde z zaproponowanych przez Wykonawcę słuchawek komputerowych z mikrofonem musi spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:
1) rodzaj: nauszne,
2) typ: przewodowe,
3) regulowanie głośności: tak,
4) pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz,
5) średnica membrany: 50 mm,
6) rodzaj podłączenia: 2 x jack 3,5 mm,
7) rozmiar kabla: 2 m.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2020 roku, o godzinie 09:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część I – Dostawa 2 rzutników (projektorów) multimedialnych:
Oferta nr 3
Serwis Komputerowy IT Andrzej Piątkowski
ul. Krakowska 28, 34-100 Wadowice
Data złożenia oferty: 10.08.2020 r. godz. 16:47
Cena oferty brutto: 4.398,00 zł

Część II – Dostawa 2 telewizorów z funkcją smartTV:
Oferta 4
COMA – Systemy Cyfrowe Janina Łakomy, Andrzej Łakomy Spółka Jawna
ul. Leopolda Staffa 32, 40-576 Katowice
Data złożenia oferty: 11.08.2020 r. godz. 14:45
Cena oferty brutto: 2.897,88 zł

Część III – Dostawa 1 urządzenia wielofunkcyjnego:
Oferta nr 3
Serwis Komputerowy IT Andrzej Piątkowski
ul. Krakowska 28, 34-100 Wadowice
Data złożenia oferty: 10.08.2020 r. godz. 16:47
Cena oferty brutto: 850,00 zł

Część IV – Dostawa 2 odtwarzaczy DVD, 4 kamerek komputerowych oraz 10 słuchawek komputerowych z mikrofonem:
„AF SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
Data złożenia oferty: 12.08.2020 r. godz. 08:58
Cena oferty brutto: 1.682,64 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejsze oferty zaproponowali następujący Wykonawcy:
Część I, III zamówienia – Serwis Komputerowy IT Andrzej Piątkowski z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ulicy Krakowskiej 28,
Część II zamówienia – COMA – Systemy Cyfrowe Janina Łakomy, Andrzej Łakomy Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach (40-576) przy ulicy Leopolda Staffa 32,
Część IV zamówienia – AF SEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Bogusławskiego 17.