Rekrutacja na spotkania informacyjne dla przedstawicieli DPS nt. projektu „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19”

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją projektu dedykowanego dla DPS pn. „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” w ramach POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ROPS organizuje 3 spotkania informacyjne nt. zasad uczestnictwa DPS w ww. projekcie.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje nt. możliwości uzyskania grantu w ramach projektu na:

  • sfinansowanie zatrudnienia na okres do 3 m-cy jednego nowego realizatora usług społecznych w danym DPS, tj.: opiekuna, opiekuna medycznego, opiekuna w DPS, pokojowej, rehabilitanta lub przedstawicieli innych zawodów, którzy bezpośrednio będą pracować z mieszkańcem w ramach walki lub przeciwdziałania COVID-19, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania DPS;
  • sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w DPS wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem, w szczególności: opiekunom, pokojowym, terapeutom oraz innym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z COVID-19.

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ:

  • 29 lipca – Katowice, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka przy ulicy Katowickiej 27;
  • 30 lipca – Częstochowa, pl przy al. Najświętszej Maryi Panny 2a;
  • 31 lipca – Bielsko-Biała, Hotel Ibis Styles przy ulicy Żywieckiej 93.

PLANOWANY CZAS SPOTKAŃ: od godz. 10.00 do godz. 13.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego w terminie do 28 lipca 2020 r. (wtorek) do godz. 11.00.

W związku z obowiązującym stanem epidemii informujemy, iż każdy DPS może być reprezentowany przez 1 przedstawiciela. Spotkania odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: (32) 730 68 96, (32) 730 68 87, (32) 730 68 83.

  • Rekrutacja zamknięta – limit miejsc