Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2020 roku

Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr VI/21/7/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2020 roku.

Uchwała Nr VI/21/7/2020 Sejmiku WŚ z 22.06.2020 r. wraz z wykazem dotowanych gmin i powiatów

Podmioty dotowane prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Aktualizacja dokumentu powinna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Do pobrania:

  1. Wzór harmonogramu i kosztorysu
  2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
  3. Wzór opisu faktur/rachunków
  4. Formularz informacyjny