KPSS w Czeladzi ogłasza nabór na I rok nauki w zawodzie pracownik socjalny w systemie dziennym i zaocznym.

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI ogłasza nabór na I rok nauki w zawodzie pracownik socjalny w systemie dziennym i zaocznym.

TERMINY:
Dokumenty kandydatów przyjmowane będą od 01 czerwca do 25 września 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. podanie o przyjęcie do KPSS Czeladź (do pobrania na naszej stronie www.kpsscz.pl)
  2. świadectwo dojrzałości (do wyboru: oryginał, duplikat, odpis, kopia potwierdzona przez pracownika sekretariatu Kolegium lub szkołę ponadgimnazjalną lub notariusza),
  3. dwa zdjęcia (dowodowe).

Należy pamiętać, aby w chwili składania dokumentów posiadać przy sobie ważny dowód osobisty.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, wysłać zeskanowane na adres e-mailowy: sekretariat@kpsscz.pl, jak i wysłać pocztą na adres 41-250 Czeladź, Juliana Tuwima 14a.
Szczegółowe ZASADY REKRUTACJI DO KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 znajdują się na naszej stronie internetowej www.kpsscz.pl w zakładce Rekrutacja 2020/201, stanowiące Załącznik do uchwały nr 03/2020 Rady Programowej KPSS w Czeladzi z dnia 29 maja 2020 roku.