26 czerwca Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Narkomanii.

W dniu 26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 7 grudnia 1987 roku, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i leków w celu odurzania się. Z punktu widzenia zdrowia publicznego problematyka ta stanowi duże zagrożenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamikę zmian na „scenie narkotykowej” związaną z szybkim tempem pojawiania się niebezpiecznych substancji psychoaktywnych powodujących ostre zatrucia dzieci i młodzieży, uzależnienia, a nawet zgony.
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii jest również okazją do pokazania osobom uzależnionym, że przy wsparciu bliskich i specjalistów możliwy jest powrót do życia bez narkotyków.