ROPS.PSO.3321.US.31.2020 – Realizacja zajęć edukacyjnych w formie e-kursu pt. Wirus w koronie dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w formie e-kursu pod nazwą Wirus w koronie. E-kurs ma składać się łącznie z 12 niezależnych filmów (odcinków), każdy trwający nie więcej niż 20 minut, na następujące tematy:

 • Co to jest bakteria i wirus? Dlaczego wirus ma koronę? (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Mydło, mydło umyje, nawet uszy i szyję … – jak dbać o higienę by ustrzec się zakażenia? (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Moja tarcza ochronna – co to takiego odporność? (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • W zdrowym ciele, zdrowy duch – jak podnosić odporność organizmu? (po 1 filmie/odcinku dla każdej
  z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Co niszczy moją tarczę? – jak dbać o siebie, (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych),
 • Rozumiem, ze się boisz – o emocjach w czasie zagrożenia/pandemii (po 1 filmie/odcinku dla każdej z niżej wymienionych grup wiekowych).

E-kurs obejmujący zagadnienia związane z chorobami wywołanymi bakteriami i wirusami, w szczególności koronawirusem, sposobami dbania o właściwą higienę, podnoszenia odporności itp. ma zostać zrealizowany dla dzieci w dwóch różnych grupach wiekowych, tzn. grupa I – dzieci w wieku poniżej 9 lat, grupa II – dzieci w wieku powyżej 9 lat. Zatem łącznie do realizacji jest 12 filmów/odcinków (w tym: 6 filmów/odcinków dla dzieci poniżej 9 roku życia i 6 filmów/odcinków dla dzieci powyżej 9 roku życia) na łącznie maksymalnie 4 godziny zegarowe (12 filmów/odcinków (6+6) x 20 minut każdy = 240 minut nagrania = 4 godziny zegarowe nagrania). Wszystkie prezentowane treści w poszczególnych filmach/odcinkach wchodzących w skład e-kursu muszą być zgodne
z aktualną wiedzą naukową. Dodatkowo, Wykonawca do każdego filmu/odcinka musi przygotować materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (plików *.pdf) dotyczące omawianego tematu (zestaw ćwiczeń lub karty pracy) do zrealizowania przez opiekuna w placówce w formie grupowej. Pod pojęciem materiały dydaktyczne należy rozumieć opracowania odpowiednio przygotowane i stosownie dobrane do wieku dzieci (poniżej 9 lat oraz powyżej 9 lat), takie jak: kolorowanki, propozycje eksperymentów, zestawy ćwiczeń, zestawy gier, krzyżówki, rebusy, konspekty zajęć plastycznych i/lub muzycznych i/lub ruchowych, itp. Celem e-kursu dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej jest przekazanie im w przystępny sposób istotnych treści mających wpływ na zrozumienie obecnej sytuacji związanej z pandemią. Z pomocą wychowawców i opracowanych materiałów dydaktycznych, dzieci oswoją się z podstawowymi pojęciami z zakresu dbania o swoje zdrowie, będą miały możliwość, dzięki pozyskanej wiedzy, skuteczniej dbać o siebie i innych poprzez odpowiednie zachowanie. Dodatkowo, e-kurs ma także za zadanie obniżyć poziom stresu u dzieci, a także pozwolić im nie bać się swoich emocji związanych z epidemią. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest do nagrania na pamięć przenośną (pendrive) wszystkich filmów/odcinków i materiałów dydaktycznych (1 pamięć przenośna = 1 komplet dokumentów, to jest komplet dla grupy I czyli dzieci poniżej 9 roku życia: 6 filmów/odcinków + materiały dydaktyczne do wszystkich tych filmów/odcinków oraz dla grupy II to jest dzieci powyżej 9 roku życia: 6 filmów/odcinków + materiały dydaktyczne do wszystkich tych filmów/odcinków) oraz przesłanie łącznie 161 kopii na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną ofertę w wersji papierowej (wraz z nośnikiem danych, na którym będzie nagrany przykładowy/poglądowy film, stanowiący integralną część oferty) należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 205 lub 215).
 2. Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.