Rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla personelu instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków EFS projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe:

  • Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży.
  • Dziecięca trauma.
  • Siła żywienia – wsparcie dietetyczne rozwoju dziecka.
  • Wsparcie dziecka w okresie dojrzewania.
  • Zaburzenia odżywiania i postrzegania ciała u dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://wa.rops-katowice.pl/strefa-instytucji/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty/
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 30 czerwca 2020 roku (decyduje data wpływu).

Uprzejmie informujemy, że w przypadku dalszego trwania pandemii koronawirusa i wydawania zaleceń dotyczących organizacji szkoleń – terminy mogą ulec zmianie.