Harmonogram form wsparcia – czerwiec 2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych w czerwcu 2020 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.