ROPS.PSO.3321.US.52.2020 – Wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji diagnozy i terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Zamówienie jest podzielone na 3 części:
Część I – Realizacja diagnozy i terapii SI na terenie miejscowości Wodzisław Śląski i/lub Rybnik:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 30 diagnoz i 750 godzin terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Wodzisław Śląski i/lub Rybnik, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.
Część II – Realizacja diagnozy i terapii SI na terenie miejscowości Bielsko-Biała:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 20 diagnoz i 500 godzin terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Bielsko-Biała, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.
Część III – Realizacja diagnozy i terapii SI na terenie miejscowości Częstochowa:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 15 diagnoz i 375 godzin terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2020 roku oraz od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku na terenie miejscowości Częstochowa, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 27 maja 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.