Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie pandemii.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce oraz w trosce o zdrowie i życie ludzkie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazuje stanowisko w sprawie realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla samorządów gminnych.