Harmonogram form wsparcia, dotyczący szkoleń realizowanych w terminie od lutego do sierpnia 2020 roku w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Z uwagi na realizację części szkoleń w trybie zdalnym, zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem form wsparcia, dotyczącym szkoleń realizowanych w terminie od lutego do sierpnia 2020r. w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.