Ograniczenia w dostępności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do dnia 24.04.2020 r.

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zawiadamiamy o tymczasowym ograniczeniu dostępności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi apelujemy, aby kontakty z pracownikami ROPS i WOA odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami ROPS i WOA będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

Godziny otwarcia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  do dnia 24.04.2020 r. od godziny 9:00 do 15:00
Dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 32 730 68 68 oraz kontakt e-mail: rops@rops-katowice.pl

Filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego do dnia 24.04.2020 r. będą nieczynne, kontakt e-mail pod adresem woa-katowice.pl