Harmonogram formy wsparcia realizowanych w marcu 2020 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych w marcu 2020 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.