ROPS.PSO.3321.US.28.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowego Konwentu Podmiotów Ekonomii Społecznej Reintegracyjnych, który odbędzie się w terminie od 28 do 29 maja 2020 roku. Przewiduje się maksymalnie 70 uczestników konwentu. Usługa obejmuje 1 nocleg, wyżywienie, na które składa się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 uroczysta kolacja integracyjna i 3 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas konwentu – 1 sala konferencyjna swobodnie mieszcząca co najmniej 70 osób dostępna w pierwszym i drugim dniu konwentu oraz 2 sale warsztatowe swobodnie mieszczące co najmniej 40 osób każda, dostępne w drugim dniu konwentu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 16 marca 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego, 
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.