Ogłoszono otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020″

Ogłoszono otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020″. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które oferują wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Na dotacje zostanie przeznaczone łącznie 3 mln zł.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020