Konferencja upowszechniająca model CUS

7 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się regionalna konferencja upowszechniająca model Centrum Usług Społecznych. Spotkanie miało na celu przybliżenie i wyjaśnienie założeń ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych przedstawicielom władz śląskich gmin oraz kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej.

Centrum Usług Społecznych to nowa inicjatywa Prezydenta RP, która ma ułatwić gminom świadczenie usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która umożliwia kierowanie wsparcia do wszystkich mieszkańców gmin, w tym do grup o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami, starszych czy rodzin wielodzietnych.

W konferencji uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak, prof. Grażyna Ancyparowicz, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Izabela Domogała oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„To bardzo dobry projekt prezydenta RP Andrzeja Dudy. Model Centrum Usług Społecznych może być płaszczyzną do realizacji współpracy w różnych aspektach. Każda gmina, powiat czy miasto, ma inne potrzeby, dlatego wspólnie z samorządami chcemy wdrożyć to rozwiązanie w województwie śląskim, bo ono służy mieszkańcom i pomaga im w codziennym życiu” – tłumaczył Marszałek Jakub Chełstowski.

Konferencja podzielona została na część plenarną i panelową, podczas których dyskutowano na temat szans i barier w tworzeniu CUS, świadczenia usług społecznych przez CUS we współpracy z lokalnymi podmiotami, konieczności zmian w podejściu do potrzeb mieszkańców, a także kreatywnego podejścia do problemów lokalnych. Pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MRPiPS przybliżyli uczestnikom konferencji założenia konkursu na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych. Konkurs ogłoszony przez MRPiPS w ramach POWER potrwa do 28 lutego 2020 r., a dofinansowanie w łącznej kwocie 100 mln zł otrzyma 30 wybranych projektów. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP zaprezentował z kolei broszury edukacyjne dot. CUS przygotowane przez ekspertów współpracujących z Kancelarią.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Galeria: