Zakończenie rekrutacji na szkolenia realizowane w I półroczu 2020 roku w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Z dniem 29 stycznia 2020 roku,  została zakończona  rekrutacja na  szkolenia organizowane w okresie luty – czerwiec 2020 roku,  w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”,  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W trakcie rekrutacji otrzymaliśmy ponad 1150 zgłoszeń na dostępnych 220 miejsc, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu proponowaną tematyką szkoleń. Stopniowo będą Państwo informowani o wynikach rekrutacji, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia dotyczące szkoleń rozpoczynających się już w lutym.

Ponadto, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniami FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia oraz Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę, podjęta została decyzja o zorganizowaniu dodatkowych edycji szkoleń w maju i czerwcu. Do udziału w tych dodatkowych szkoleniach zaproszone zostaną osoby z list rezerwowych.

Wszystkie osoby, które brały udział w rekrutacji, zostaną powiadomione o wyniku drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzy rekrutacyjnym.