Formy wsparcia realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w grudniu 2019 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami form wsparcia realizowanymi w grudniu 2019 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.