ROPS.PSO.3321.US.144.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:

  • od 09 do 11 grudnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć),
  • od 16 do 18 grudnia 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć).

Łącznie przewiduje się maksymalnie 63 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie,    na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych+ oraz udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas szkolenia: 1 sala szkoleniowa swobodnie mieszcząca 25 osób wraz z wyposażeniem dostępna we wszystkie dni szkolenia w terminie od 09 do 11 grudnia 2019 roku oraz 2 sale szkoleniowe swobodnie mieszczące 25 osób wraz z wyposażeniem dostępne  we wszystkie dni szkolenia  w terminie od 16 do 18 grudnia 2019 roku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 05 grudnia 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.