Harmonogramy form wsparcia realizowanych w listopadzie 2019 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami form wsparcia  realizowanych w listopadzie 2019 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.