Harmonogram form wsparcia realizowanych w listopadzie 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań coachingowych oraz superwizji realizowanych w listopadzie 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.