Rekrutacja na seminarium interdyscyplinarne pn. “Droga do adopcji”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na interdyscyplinarne seminarium pn. „Droga do adopcji”, organizowane w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 roku w hotelu PARK HOTEL DIAMENT Katowice, ul. Wita Stwosza 37.

W trakcie seminarium zaplanowano wystąpienia ekspertów z zakresu pracy z dzieckiem przygotowywanym do adopcji, pracy z rodzinami adopcyjnymi itp. Swoje prelekcję wygłoszą m.in. pani Izabela Krasiejko – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Częstochowie, a także pani Romualda Ulasińska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta od lat pracująca z rodzinami i dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 04 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie projektu “W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”