Seminarium dotyczące skutecznej profilaktyki uzależnień pn.: „Profilaktyka uzależnień – sprawdzone strategie”

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym przez Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

Celem seminarium jest studium skutecznych oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz prezentacja rekomendowanych programów profilaktycznych wdrażanych przez tę organizację.

Seminarium adresowane jest do osób pracujących z młodymi ludźmi, mających kompetencje do rozpowszechniania przedstawionych w seminarium programów profilaktyki w tym: nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych, wychowawców Ośrodków Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Świetlic Środowiskowych.

  • I edycja seminarium odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 r.
  • II edycja seminarium odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje o seminarium oraz zgłoszenia do udziału w tym przedsięwzięciu znajdują się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział Katowicki

Zadanie współfinansowane jest ze środków Budżetu Województwa Śląskiego na realizację w 2019 roku Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020.