Zapraszamy na galę wręczenia nagród w konkursach z polityki prorodzinnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w gali, połączonej z wręczeniem nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2019” i „Przyjaciel rodziny 2019”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 11 października 2019 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach).

Celem spotkania jest promowanie osób zasłużonych dla regionalnej polityki rodzinnej oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wdrażają najbardziej wartościowe rozwiązania na rzecz rodziny
w naszym województwie. Organizowana gala będzie również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat budowania więzi we współczesnej rodzinie i zachodzących w niej przemian. Skierowana jest do m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 8 października b.r. wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 74; tel. kom. 692 005 706 lub mailem ibrulinska@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl