XIV Śląskie Forum Abstynenckie – Katowice – 2019 na temat „Alkohol w rodzinie, rozpoznanie problemu i profilaktyka”

W dniu 5 października 2019 roku w Miejskim Domu Kultury „KOSZUTKA” w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 47 odbędzie się XIV Śląskiego Forum Abstynenckiego – Katowice – 2019 na temat Alkohol w rodzinie, rozpoznanie problemu i profilaktyka.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego w Katowicach we współorganizacji z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Miastem Katowice we współpracy ze stowarzyszeniami abstynenckimi zrzeszonymi w Regionalnym Związku.

Tegoroczna konferencja to już czternaste tego typu przedsięwzięcie, które na przestrzeni lat zyskało uznanie uczestników i na stałe wpisało się w kalendarz inicjatyw w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień mających miejsce na terenie województwa śląskiego. W tym roku odbywa się ono pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem przedsięwzięcia jest w szczególności edukacja publiczna na temat przeciwdziałania zjawiskom dysfunkcji społecznej wynikającej z zażywania alkoholu, wpływu alkoholu na zachowanie młodzieży oraz następstw doświadczeń z dzieciństwa w rodzinie z problemem alkoholowym na funkcjonowanie człowieka w życiu dorosłym.

Prelegentami podczas konferencji będą:

  • Andrzej Wojciechowski – psycholog, przewodniczący Zespołu Ekspertów PARPA, certyfikowany specjalista
    w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych,
  • Michał Kurdziej – Specjalista Psychoterapii Uzależnień,
  • Lidia Krajewska-Muszyńska – psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Oddziału Terapii Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu,
  • Katarzyna Łukowska – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego