Harmonogram form wsparcia realizowanych w październiku 2019 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych w październiku 2019 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.