Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkania edukacyjnego Model Kooperacje 3D w praktyce w Siemianowicach Śląskich.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania edukacyjnego we wrześniu 2019 roku w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.