Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom” dla pracowników realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Interdyscyplinarna pomoc dziecku z FASD i jego opiekunom organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania we wskazanym obszarze. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 4 października 2019 roku.

Terminy realizacji:

  • 21-22 października 2019 roku
  • 30-31 października 2019 roku
  • Rozpoczęcie: godz. 9.00
  • Miejsce realizacji: Katowice ul. Żeliwna 38 sala A

 

Szczegółowy opis szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz
o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 62/91 lub 692 005 708.

 

Załączniki (w tym zdjęcia):

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa
  3. Szczegółowy opis szkolenia