Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkania Zespołu ds. modelu we wrześniu 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia  dotyczącym spotkania Zespołu ds. modelu we wrześniu 2019 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.