Harmonogram form wsparcia realizowanych we wrześniu 2019r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych we wrześniu 2019r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.