Harmonogram szkoleniowych form wsparcia realizowanych w terminie wrzesień – listopad 2019r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań edukacyjnych oraz warsztatów kooperacyjnych realizowanych w terminie wrzesień – listopad 2019r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzi”.