Harmonogram form wsparcia realizowanych we wrześniu 2019 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych we wrześniu 2019r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu “Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzi”.