ROPS.PSO.3321.US.99.2019 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK) tj. pracowników instytucji i podmiotów, które zawiążą partnerstwa w gminach/powiatach zgodnie z Modelem Kooperacje 3D w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

Część I – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminach i powiatach: Częstochowa, Lubliniec wraz z powiatem lublinieckim, Tarnowskie Góry wraz powiatem tarnogórskim:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Działanie obejmuje świadczenie usługi superwizora Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych średnio miesięcznie około 15 godzin zegarowych. Zatem łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres zaangażowania wynosi: 180 (15 godz./m-c x 12 miesięcy = 180 godzin zegarowych).

Część II – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminach i powiatach: Zawiercie wraz z powiatem zawierciańskim, Będzin wraz z powiatem będzińskim, Dąbrowa Górnicza:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Działanie obejmuje świadczenie usługi superwizora Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych średnio miesięcznie około 15 godzin zegarowych. Zatem łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres zaangażowania wynosi: 180 (15 godz./m-c x 12 miesięcy = 180 godzin zegarowych).

Część III – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminach i powiatach: Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Mysłowice:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Działanie obejmuje świadczenie usługi superwizora Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych średnio miesięcznie około 15 godzin zegarowych. Zatem łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres zaangażowania wynosi: 180 (15 godz./m-c x 12 miesięcy = 180 godzin zegarowych).

Część IV – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminach i powiatach: Mikołów wraz z powiatem mikołowskim, Knurów wraz z powiatem gliwickim, Żory, Rybnik:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Działanie obejmuje świadczenie usługi superwizora Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych średnio miesięcznie około 20 godzin zegarowych. Zatem łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres zaangażowania wynosi: 240 (20 godz./m-c x 12 miesięcy = 240 godzin zegarowych).

Część V – Wybór osób do realizacji usługi superwizora w gminach i powiatach: Cieszyn wraz z powiatem cieszyńskim, Bielsko-Biała:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji superwizora w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Działanie obejmuje świadczenie usługi superwizora Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych średnio miesięcznie około 10 godzin zegarowych. Zatem łączna maksymalna liczba godzin przez cały okres zaangażowania wynosi: 120 (10 godz./m-c x 12 miesięcy = 120 godzin zegarowych).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 06 września 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty.