Zakończenie rekrutacji na szkolenia realizowane w II półroczu 2019 roku w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Z dniem 20 sierpnia 2019 roku,  została zakończona  rekrutacja na  szkolenia organizowane w okresie wrzesień – listopad 2019 roku,  w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”,  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W trakcie rekrutacji otrzymaliśmy ponad 1000 zgłoszeń na dostępnych 340 miejsc, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu proponowaną tematyką szkoleń. Stopniowo będą Państwo informowani o wynikach rekrutacji, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia dotyczące szkoleń rozpoczynających się już we wrześniu.

Ponadto, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Narzędzia i metody diagnozy rodziny, podjęta została decyzja o zorganizowaniu dodatkowej grupy w terminie listopadowym. Do udziału w tym szkoleniu zaproszone zostaną osoby z listy rezerwowej.

Wszystkie osoby, które brały udział w rekrutacji, zostaną powiadomione o wyniku drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzy rekrutacyjnym, najpóźniej do połowy września 2019 roku.