Rekrutacja na szkolenie dla personelu instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach współfinansowanego ze środków EFS projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe:

  1. Opóźnienia senso i neuromotoryczne – symptomy zaburzeń, diagnoza i terapia;
  2. Trening Umiejętności Społecznych – warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą;
  3. Depresja u dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://wa.rops-katowice.pl/strefa-instytucji/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty/
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 3 września 2019 roku (decyduje data wpływu).