Kompleksowa organizacja Targów Senioralnych Silver Silesia.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej obsługi i organizacji Targów Senioralnych „Silver Silesia” (dalej zwanych targami). Wydarzenie to ma na celu promocję produktów i usług skierowanych do seniorów, w tym usług publicznych realizowanych na rzecz ich aktywności, a także promocję partnerów Śląskiej Karty Seniora wśród mieszkańców województwa śląskiego w wieku 60+. Będzie stanowiło ono również okazję do zacieśniania współpracy międzypokoleniowej oraz integracji społeczności lokalnej, a także pozwoli na prezentację dobrych praktyk. Targi odbędą się w dniach:
– 08 października 2019 roku (wtorek) między godziną 11:00 a 17:00,
– 09 października 2019 roku (środa) między godziną 10:00 a 16:00,
na terenie zamkniętym, to jest w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice).
Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym (rozdział I).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 21 sierpnia 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki nr 1-5,
  3. Załącznik nr 6.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 1
Agencja Informacyjno-Reklamowa Promocja s.c. Wioletta Ochman, Michał Ochman
Os. XX-lecia Konstytucji RP 20 lok. 3, 34-100 Wadowice
Data wpłynięcia oferty: 18.08.2019 r. godz. 20:55
Cena oferty: 75.000,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawił następujący Wykonawca: Agencja Informacyjno-Reklamowa Promocja s.c. Wioletta Ochaman, Michał Ochman z siedzibą w Wadowicach (34-100) osiedle XX-lecia Konstytucji RP 20 lok. 3.