ROPS.PSO.3321.US.88.2019 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych i dwudniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach:
a) od 23 do 25 września 2019 roku (3-dniowe zajęcia, przewiduje się maksymalnie 17 uczestników zajęć),
b) od 17 do 18 października 2019 roku (2-dniowe zajęcia, przewiduje się maksymalnie 17 uczestników zajęć).
Łącznie przewiduje się maksymalnie 34 uczestników zajęć.
Usługa w terminie od 23 do 25 września 2019 roku obejmuje: 2 noclegi; wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych; a także udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sali warsztatowej swobodnie mieszczącej co najmniej 25 osób dostępnej w każdy dzień zajęć.
Usługa w terminie od 17 do 18 października 2019 roku obejmuje: 1 nocleg; wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 3 przerwy kawowe; a także udostępnienie zaplecza szkoleniowego i sprzętu podczas zajęć – 1 sali warsztatowej swobodnie mieszczącej co najmniej 25 osób dostępnej w każdy dzień zajęć.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 16 sierpnia 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.