Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematem tegorocznego konkursu jest: „Ograniczenie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.

Projekty mogą obejmować następujące cele:

  • zaprzestanie nadużywania narkotyków czy też innych środków odurzających przez młodych ludzi,
  • ograniczenie szkodliwych i niepożądanych skutków wywoływanych nadużywaniem środków psychoaktywnych,
  • ograniczenie przestępczości, zakłóceń w miejscach publicznych w związku z nadużywaniem narkotyków przez młodych ludzi,
  • poprawa poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zwłaszcza w pobliżu miejsc leczenia i obiektów mieszkalnych.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10 000,00 euro, a zwycięzca zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości w Finlandii.

Za organizację polskiej edycji konkursu odpowiedzialny jest Wydział Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (tel. 22/ 601 40 70, e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl).

Nabór projektów konkursowych prowadzony jest do 30 sierpnia 2019 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci.