Harmonogram form wsparcia realizowanych w lipcu 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia realizowanych w lipcu 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.