Informacja dotycząca szkoleń realizowanych w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy realizację szkoleń zaplanowanych na pierwsze półrocze 2019 roku w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Rekrutacja na szkolenia realizowane w drugim półroczu rozpocznie się pod koniec lipca 2019.

Tematyka szkoleń będzie obejmowała między innymi zagadnienia dotyczące:

– pracy z dziećmi,
– pracy z rodziną,
– regulacji prawnych,
– współpracy międzyinstytucjonalnej.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, a w razie dodatkowych pytań, do kontaktu.