Rekrutacja na szkolenie pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminach i powiatach województwa śląskiego, w tym w szczególności kadrom zarządzającym ośrodków/punktów interwencji kryzysowej.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 19 czerwca 2019 roku.

Termin realizacji: 27-28 czerwca 2019 roku, rozpoczęcie: 10.00.

Miejsce realizacji: Hotel Zawiercie przy ulicy Wierzbowej 6.

Trener: Pani Aneta Kurzawa

Zarys merytoryczny szkolenia:

Tematyka wykładów:

  1. prawne aspekty prowadzenia interwencji kryzysowej,
  2. organizacja działań interwencyjnych – podstawowe problemy oraz rekomendacje.

Tematyka warsztatów:

  1. diagnozowanie środowiska rodzinnego – organizacja pracy i struktur OIK;
  2. zależność i współwystępowanie problemu alkoholowego i przemocy;
  3. metodyka pracy z rodziną z problemem uzależnienia oraz przemocy;
  4. procedury interwencji: interwencja w kryzysie uzależnień oraz w kryzysie przemocy w rodzinie;
  5. praktyczna realizacja współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, nocleg oraz wyżywienie. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 91 oraz 692 005 708.